Melding om feil på gatelys i Nordvest Nett sitt forsyningsområde

Her kan du sende oss ei melding om feil på gatelys, presis beskrivelse av feil/feilsted er til stor hjelp for oss mht. feilretting - eksempelvis knyt eit band, tau rundt lysmast med feil. Du kan også legge inn eksakt posisjon ved å nytte funksjon "posisjon". OBS! Under "Adresse" skriv du adressa der feilen er.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png, pdf

Ingen filer er lagt inn for opplasting