Bestille sikkerhetsovervåker

Du bruker dette skjemaet for å bestille sikkerhetsovervåker.

Ved arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje eller ved graving kan det være behov for sikkerhetsovervåker.

Er det behov for sikkerhetsovervåker, vil dere måtte dekke de kostnader dette medfører.

Bestill sikkerhetsovervåker i god tid før gravingen skal starte.

Dersom ikke annen fakturainformasjon er gitt, vil bestiller bli fakturert.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, png

Ingen filer er lagt inn for opplasting