Bestille kabelpåvisning

Du bruker dette skjemaet for å bestille kabelpåvisning hos Rauma Energi.

Ved alt gravearbeid skal det sjekkes ut med aktuelle ledningseiere om de har installasjoner i området, og det er entreprenør/byggherre som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert.

Når du skal starte gravearbeid er det viktig at du kontakter oss på forhånd for å avdekke om det ligger kabler i gravetraseen. Denne tjenesten er kostnadsfri.

Graving uten forespørsel om kabelpåvisning kan medføre store reparasjonskostnader som blir belastet den ansvarlige for gravingen, i tillegg til faren som den som graver kan utsette seg for.

Rauma Energi utfører kabelpåvisning uten kostnad for kunde innen fem virkedager.

Varsle om kabelpåvisning må finne sted i god tid før gravingen skal starte.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, png

Ingen filer er lagt inn for opplasting