Varsling av arbeid nær høyspenningslinjer

Du bruker dette skjemaet for Varsling av arbeid nærmere enn 30 meter fra en høyspentlinje.

Ved arbeid nærmere enn 30 meter fra en høyspentlinje, skal nettselskapet kontaktes. Dette gjøres i god tid før arbeidet starter.

Du vil da bli kontaktet av nettselskapet som informerer om de sikkerhetskrav som gjelder. Vi vil sette sikkerhetsavstander å vurdere om det må være sikkerhetsovervåker til stede under arbeidet.

Er det behov for sikkerhetsovervåker, vil dere måtte dekke de kostnader dette medfører.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, png

Ingen filer er lagt inn for opplasting