Melde i frå om feil i nettet

På denne sida melder du bla. følgande feil:

Ved kritiske feil - ring vakttelefon 70246350

Kritiske feil kan vere:

Sjekkliste før ein melder feil ved straumutkopling:

Melding til Eltilsynet kan vere:

For å handtere meldinga di best mogleg, har vi behov for følgande opplysingar:

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png, txt, pdf

Ingen filer er lagt inn for opplasting