Bestille påvising av kablar og leidningar

Du nyttar dette skjemaet for å bestille påvising av kablar og leidningar hos Straumen Nett. Straumen Nett utfører også påvising av fiberkablar og vass- og avløpsleidningar for Sykkylven Energi.

Før gravearbeidet tek til må du undersøke om det ligg straumkablar, fiberkablar, vass- eller avløpsleidningar i gravetraseen.

Ta kontakt med oss seinast 5 virkedagar før graving skal skje for å få avtale om påvising utan kostnad.

Treng du påvising på kortare varsel vert arbeidet fakturert etter brukt tid. Minstepris kr. 450,-

Ein graveskade kan utløyse erstatningskrav og kan ha alvorlege konsekvensar for liv og eigedom.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Posisjon

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png, txt, pdf

Ingen filer er lagt inn for opplasting