Bestilling - tenester i nett

Dersom du har ein førespurnad som utløyser arbeid i Tindra Nett sine anlegg, kan du ta kontakt med oss her. Eksempel på slikt arbeid inkluderer til- og frakobling av anlegg, målarskifte og flytting av anlegg. Kundeinitiert arbeid i vårt nett blir behandla etter reglar frå NVE og det blir fakturert for medgått tid og materiell etter avtale.

Fyll ut skjema under for å sende ein førespurnad. I beskrivelse er det viktig at du oppgir info om:

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png, txt, pdf

Ingen filer er lagt inn for opplasting