Bestilling - tilknytting og auka effekt

Dersom du skal bygge hus, hytte eller anna type anlegg som du ønsker netttilnytning på, kan du ta kontakt med oss her. Ta også kontakt dersom du ønsker auka effekt på eksisterande anlegg. Ved bygging anbefaler vi å ta kontakt tidleg i planleggingen for best mulig koordinering av grøfter og anna nettanlegg. Førespurnadar på ny tilknytning eller auka effekt blir behandla etter reglar frå NVE, og det blir fakturert for medgått tid og materiell etter avtale.

Fyll ut skjema under for å sende ein førespurnad. I beskrivelse er det viktig at du oppgir info om:

Etter motteke førespurnad vil vi sende deg informasjon om vidare saksbehandling innan 1 veke.

Du vil motta en SMS med en kode du må legge inn i neste skjermbilde
Dersom du oppgir epostadresse, vil du få tilsendt kvittering på saken

Filer

Du kan laste opp filer av følgende type: jpg, jpeg, gif, png, txt, pdf

Ingen filer er lagt inn for opplasting